HOME掲示板目次新一桁】(1962.8.16〜1976.11.30)
新1新2新3新4新5新6新7新8新9新0

一桁1ナンバー(普通貨物)(2020年7月19日更新)

事業用[組もの枚もの]|自家用組もの枚もの]|官公署用[組もの枚もの
貸渡用[組もの枚もの]|駐留軍確認済み一連指定番号

地名 自家用・枚もの・中型番号標 |自家用・枚もの・大型番号標 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札         |       |
函         |       |
室         |       | 
帯         |       |
釧         |       |
北         |       |
旭  1ひ913*    |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮         |       |
福島        |       |
岩         |       |
青         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新         |       |
長         |       |注1
長野        |       |
松本        |       |
山形        |       |
秋         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
品         |       |注2
品川        |       |
足         |       |注2
足立        |       |
練         |       |注2
練馬        |       |
多         |       |注2
多摩        |       |
神         |       |注2
横浜        |       |
相模        |       |
埼         |       |
群         |1せ902*    |
千         |       |注3
千葉        |       |
習志野        |       |
茨         |       |
栃         |       |
山梨        |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛         |       |注4
名古屋        |       |
三河        |       |
三         |       |
静         |       |注1
静岡        |       |
浜松        |       |
岐         |       |
福井        |       |
石         |       |
富         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大         |       |注2
大阪        |       |
泉         |>>は995*   |
京         |       |
兵         |       |注2
神戸        |       |
姫路        |       |
奈         |       |
滋         |       |
和         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広         |に9900〜9922 |注5
広島        |に9931〜9947 |
福山        |       |
鳥         |       |
嶋         |       |注6
島根        |       |  
岡         |       |
山         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香         |       |
徳         |       |
愛媛        |       |
高         |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福         |       |注2
福岡        |       |
北九州        |       |
長崎        |       |
@厳原        |       |
佐世保        |       |
大分        |       |
佐         |       |
熊         |       |
宮崎        |       |
鹿         |       |
@大島        |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖         |       |
@宮古        |       |
@八重山       |       |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
注1 長、静(1962.8.16〜1966.3.31)
注2 品、足、練、多、神、大、兵、福(1962.8.16〜1964.10.31)
注3 千(1962.8.16〜1968.4.15)
注4 愛(1962.8.16〜1965.2.28)
注5 広(1962.8.16〜1967.5.31)
注6 嶋(1962.8.16〜1963.10.14)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【組もの1枚切断事例】
地名 事業用・大型番号標   |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
旭  1ゆ319*    |
名古屋 1に892*    |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−