HOME掲示板目次原付等ナンバー・目次

原付等ナンバー・京都府(2017年7月9日更新)

京都市他市町村

コード|市町村 |種|TYPE |平仮名等(特記以外は青文字)    |備考
26−|   |別|   |白色板  |黄色板|桃色板|緑色板|水色板|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
300|乙訓郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
303|大山崎町 | |□3+ |つにぬねのは|き |さす |  |  |
  |   | |   |ひふほまみむ|  |  |  |  |
  |   | |   |めもやゆ |  |  |  |  |
  |   |非|□4+任 |   |  |  |  |  |
  |   | |   |・100番台|  |  |  |  |
  |   | |   |赤文字  |  |  |  |  |
  |   |非|□3+ |   |  |  |  |  |
  |   | |   |300番台 |  |  |  |  |
  |   | |   |赤文字  |  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
320|久世郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
322|久御山町 | |□3+ |をすせそたち|あい |あい |あ |  |
  |   | |   |つてとなにぬ|  |  |  |  |
  |   | |   |   |  |  |農耕用|  |
  |   | |   |   |  |  |は |  |
  |   | |   |   |  |  |小特 |  |
  |   |非|□3+ |   |  |  |  |  |
  |   | |   |赤文字  |  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
340|綴喜郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
343|井手町 | |□4=任 |   |  |無 |  |  |
  |   | |   |下段「京都府」、上位0使用     |
  |   | |□3+ |いとちりぬる|い |  |A |あ |
  |   | |   |をわか  |  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
344|宇治田原町| |□3=任 |   |  |  |無 |  |
  |   | |   |下段「京都府」        |
  |   | |□4=任 |無   |  |  |  |  |
  |   | |   |5600番台|  |  |  |  |
  |   | |   |下段「京都府」        |
  |   | |□3+ |あいうえ |あ |あ |あ |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
360|相楽郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
364|笠置町 | |□3+ |いにほ  |ろ |は |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
365|和束町 | |□3+ |えなにぬ |か |さ |ち |わ |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
366|精華町 | |□3+ |れそねらむう|ろに |いろ |い |い | 
  |   | |   |のくやまけふ|  |  |  |  |
  |   | |   |こ   |  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
367|南山城村 | |□4=任 |   |  |  |無 |  |
  |   | |   |下段「京都府」        |
  |   | |□3+ |いろは  |い |い |  |み |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
400|船井郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
407|京丹波町 | |□3+ |あか  |い |う |え |こ |
(旧)|丹波町 | |□4=任 |無   |  |  |  |  |
  |   | |   |下段「京都府」、上位0使用、    |
  |   | |   |「町」の「丁」は「巧」の旁、昭和35年頃 |
  |   | |□3+ |おか  |  |  |  |  |
  |   | |   |丹波の「丹」が点       |
  |   | |□3+ |けこすせそ |ち |  |  |ら |
  |   | |□4=任 |   |  |  |無 |  |
  |   |試|□4=任|無   |  |  |  |  |
  |   | | 赤斜線|下段「京都府」、上位0使用     |
(旧)|瑞穂町 | |□3+ |なまやらわ |い |  |せ |  |
  |   |試|□3+ |試   |  |  |  |  |
  |   | | 赤斜線|上位0使用         |
(旧)|和知町 | |□3+ |かきく  |あ |  |  |  |
  |   | |□3=任 |   |  |  |無 |  |
  |   | |□4=任 |   |  |  |無 |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
460|与謝郡 |==============================|
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
463|伊根町 | |□3+ |ほとち  |  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
465|与謝野町 | |■4= |あ   |  |  |  |  |与謝野町役場
  |   | |■4= |か   |  |  |  |  |加悦庁舎
  |   | |■4= |さ   |  |  |  |  |野田川庁舎
  |   | |■4= |   |た |な |特 |  |共通
(旧)|加悦町 | |□3+ |えきくさ |  |  |  |  |
  |   | |□3=任 |   |  |  |無 |  |
  |   | |   |下段「京都府」        |
  |   | |■4=任 |   |  |無 |  |  |
  |   | |□3=任|商   |  |  |  |  |
  |   | | 赤斜線|下段「京都府」、上位0使用     |
(旧)|岩滝町 | |■3= |   |余 |  |  |  |
  |   | |   |下段「(京都府)」       |
  |   | |■4=任 |無   |  |  |無 |  |
(旧)|野田川町 | |□3+ |くたち  |す |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−