HOME掲示板目次軽自動車(小板新一桁)】(1962.8.16〜)
小板新3小板新6小板新8小板新0

軽自動車0ナンバー(小板新一桁・特種)(2022年8月2日更新)

全体確認済み

確認済み地区のみ記載

分類番号 自家用       |官公署用   |貸渡用    |事業用    注釈
 地名 組もの  |枚もの    |組もの|枚もの |組もの |枚もの  |組もの |枚もの |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 札  あ  |は13**   |  |   |  |   |   |  |注1
0 旭    |は522*   |  |た・67*|  |   |   |  |注1
0 旭川    |ひ・1**   |  |   |  |   |   |  |注2
0 室蘭    |(ひ)    |  |   |  |   |   |  |注2
0 帯    |は・・2*   |  |   |  |   |   |  |注1
0 帯広    |(は・101〜) |  |   |  |   |   |  |注2
0 北    |は・56*   |  |   |  |   |   |  |注1
0 北見    |(は1001〜) |  |   |  |   |   |  |注2
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 岩手    |い・・**   |  |   |  |   |   |  |注2
0 秋    |た594*   |  |   |  |   |   |  |注1
0 山形    |あ・2**   |  |   |  |   |   |  |
0 福島 か・・9*|     |  |   |  |   |   |  |
0 会津    |か・・・*   |  |   |  |   |   |  |当1[福島]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 栃    |ま・・5#   |  |た・・2*|  |わ・・1# |   |  |注1
0 栃木    |ま・100〜  |  |   |  |わ・100〜|   |  |注2
0 那須    |た・・・*   |  |   |  |   |   |  |当1[宇都宮]
0 埼    |     |  |   |  |   |り・・・*|  |注11
0 所沢    |あ・・・*   |  |   |  |   |   |  |注13
0 品川 い・19*|     |  |   |  |   |   |  |注20
0 足立 あ・・・*|     |  |   |  |   |   |  |注20
0 神    |す・・2*   |  |   |  |   |   |  |注19
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 新潟    |あ・・・*   |  |   |  |   |   |  |注25
0 長岡    |あ・・6*   |  |   |  |   |   |  |注25
0 富    |     |  |た・・2*|  |   |   |  |注1
0 石川    |あ・10*   |  |   |  |   |   |  |注2
0 長野    |あ・4**   |  |   |  |   |   |  |注27
0 松本 さ・10*|     |  |   |  |   |   |  |注27
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 福井    |     |  |   |  |   |   |  |
0 岐阜    |(す・101〜) |  |   |  |   |   |  |注2
0 飛騨    |あ・・・*   |  |   |  |   |   |  |注28
0 静  に・60*|     |  |   |  |   |   |  |注19
0 愛  に383*|     |  |   |  |   |   |  |注30
0 名古屋   |あ・・1*   |  |   |  |   |   |  |注31
0 三河    |あ・・・*   |  |   |  |   |   |  |注31
0 三重    |あ・・・*   |  |   |  |   |   |  |注2
0 鈴鹿    |あ・・**   |  |   |  |   |   |  |当1[三重]
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 姫路    |あ・***   |  |   |  |   |   |  |注1
0 滋    |の・・・*   |  |   |  |   |   |  |注1
0 滋賀    |(の・501〜) |  |   |  |   |   |  |注2
0 和  ろ・70*|     |つ |   |  |   |   |  |注1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 岡    |よ・・9*   |  |   |  |   |   |  |注1
0 岡山    |よ・101〜・10*|  |   |  |   |   |  |注2
0 福山 う・・3*|     |  |   |  |   |   |  |注40
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
0 福    |う183*   |  |   |  |   |   |  |注19
0 佐  あ  |     |つ |   |[なし]|   |[なし] |[なし]|注1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−