HOME掲示板目次軽自動車(小板二桁)】(1975.4.1〜)
小板33小板66小板88小板00

軽自動車00ナンバー(小板二桁・特種)(2021年7月4日更新)

全体確認済み

判明分の地名のみ記載

分類番号 自家用    |貸渡用   |事業用    注釈
 地名 組もの |枚もの |組もの |枚もの |組もの |枚もの |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00土浦 あ・・**|  |  |  |   |  |
00栃木 あ・・・*|  |  |  |   |  |
00品川 あ・・**|  |  |  |   |  |
00山梨 あ・・**|  |[なし]|[なし]|   |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00新潟 あ・・**|  |  |  |   |  |
00長岡 あ・・**|  |  |  |   |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00岡崎 あ・・**|  |  |  |   |  |
00三  あ・・2*|  |  |  |   |  |注1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00滋  あ・・1*|  |  |  |   |  |注1
00滋賀 あ・1**|  |  |  |   |  |
00大阪 あ・2**|  |  |  |   |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00山口 い  |  |  |  |   |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
00香川 あ  |  |  |  |り  |  |
00高  あ・・・#|  |  |  |   |  |
00高知    |  |[なし]|[なし]|り・・・#|  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−