HOME掲示板目次新一桁】(1962.8.16〜1976.11.30)
新1新2新3新4新5新6新7新8新9新0

一桁3ナンバー(普通乗用)(2023年2月12日更新)

事業用自家用官公署用貸渡用駐留軍確認済み

地名 自家用    |注釈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  3は471*   |
函       |
室       |   
帯       |
釧       |
北       |
旭  3は107*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮  3す183*   |
福島 3す211*   |
岩  3す・80*   |
青  3す178*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新       |
長  3す256*   |注1
長野       |注2
松本 3さ・17*   |注2
山形       |
秋  3す116*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
品  3すせそ269*  |注3
品川 3せそ878*  |注4
  3め122*   |注17
足  3れ126*   |注3
足立 3す262*   |注4
練  3れ195*   |注3
練馬 3す317*   |注4
多  3す162*   |注3
多摩 3さ201*   |注4
神  3す780*   |注3
横浜 3さ447*   |注4
相模 3ほ・29*   |注4
埼  3せ178*   |
群  3す168*   |
千  3す169*   |注5
千葉       |注6
習志野      |注6
茨  3す・86*   |
栃  3す111*   |
山梨 3なに・17*  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  3せ224*   |注7
名古屋 3そ533*   |注8
三河 3さ・94*   |注8
三  3せの    |
静       |注3
静岡 3めや148*  |注4
浜松 3す・34*   |注2
岐  3す372*   |
福井 3す・53*   |
石  3そ・58*   |
富  3す159*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  3せそ・20*  |注3
大阪 3す877*   |注4
泉  3す169*   |注4
京  3す599*   |
兵  3す611*   |注3
神戸 3に315*   |注4
姫路       |注4
奈  3す668*   |
滋  3す・75*   |
和  3す・35*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  3す293*   |注9
広島 3す3001〜373*|注10
福山       |注10
鳥  3す・48*   |
嶋  3す・51*   |注11
島根 3す・75*   |注12
岡  3す157*   |
山  3すな245*  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香  3す145*   |
徳       |
愛媛 3す184*   |
高  3す140*   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福  3す403*   |注3
福岡 3さ・69*   |注4
北九州      |注4
長崎 3そ・24*   |
@厳原      |注13
佐世保      |注14
大分 3す144*   |
佐       |
熊  3す310*   |
宮崎       |
鹿  3す143*   |
@大島      |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖  3さ213*   |注15
@宮古      |注16
@八重山      |注16
−−−−−−−−−−−−−−−−−−