HOME掲示板目次

裏面刻印(解説画像)(2023年2月1日更新)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
北海道 |札−1 |札−2 |札−3 |札−4 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札幌 |塗装式 |塗装式 |字光式 |  |
  |(右記を|(自家用|  |  |
  |除く) |及び貸渡|  |  |
  |  |用の8・|  |  |
  |  |9・0ナ|  |  |
  |  |ンバー,|  |  |
  |  |事業用,|  |  |
  |  |二輪軽)|  |  |
  |  |臨時 |  |  |
函館 |塗装式 |[なし]|字光式 |  |
室蘭 |塗装式 |塗装式 |字光式 |  |
  |(右記を|(自家用|  |  |
  |除く) |4ナンバ|  |  |
  |  |ー, |  |  |
  |  |軽中板,|  |  |
  |  |小板, |  |  |
  |  |再発行)|  |  |
帯広 |塗装式 |塗装式 |字光式 |  |
  |(右記を|(自家用|  |  |
  |除く) |及び貸渡|  |  |
  |  |用の8・|  |  |
  |  |9・0ナ|  |  |
  |  |ンバー,|  |  |
  |  |事業用)|  |  |
釧路 |塗装式 |[なし]|字光式 |  |
北見 |塗装式 |塗装式 |字光式 |  |
  |(右記を|(自家用|  |  |
  |除く) |及び貸渡|  |  |
  |  |用の8・|  |  |
  |  |9・0ナ|  |  |
  |  |ンバー,|  |  |
  |  |事業用)|  |  |
旭川 |塗装式 |塗装式 |字光式 |軽字光 |
  |(右記を|(事業用|  |  |
  |除く) |,軽中板|  |  |
  |  |,小板)|  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
東北 |仙−1 |仙−2 |仙−3 |仙−4 |仙−5 |仙−6 |仙−7 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
仙台 |塗装式 |  |  |  |  |  |  |
宮城 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |  |
福島 |塗装式 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |  |仙−1(300と、軽50に、軽41き)、仙−2(57、52、軽40む)
  |  |小型二輪|  |[なし]|  |  |  |
  |  |二輪軽 |  |[なし]|  |  |  |〜1福島き20**…
  |二輪軽 |  |  |[なし]|  |  |  |…1福島け85**〜 、1会津あ
会津 |塗装式 |  |  |[なし]|  |  |  |
いわき |塗装式 |  |  |[なし]|  |字光式 |  |
岩手 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |  |
青森 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |  |
八戸 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |  |
山形 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|  |塗装式 |旧:新潟
庄内 |  |  |  |[なし]|  |  |  |旧:新潟
秋田 |  |  |  |[なし]|塗装式 |  |  |旧:新潟
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
関東 |東−1 |東−2 |東−3 |東−4 |東−5 |東−6 |東−7 |東−8 |東−9 |東−10|備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
品川 |  |  |  |[なし]|塗装式 |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |  |  |  |[なし]|小型二輪|  |  |  |[なし]|  |
足立 |塗装式 |  |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |小型二輪|  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |二輪軽 |  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
練馬 |5や |  |  |[なし]|5ぬ |4む |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |塗装式 |  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |小型二輪|  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |二輪軽 |  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
多摩 |塗装式 |  |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |小型二輪|  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |二輪軽 |  |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
八王子 |  |  |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
横浜 |  |塗装式 |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |  |小型二輪|  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
  |  |二輪軽 |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
川崎 |  |塗装式 |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |  |二輪軽 |  |[なし]|  |  |  |  |[なし]|  |
相模 |  |塗装式 |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
湘南 |  |塗装式 |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
埼  |塗装式 |  |二輪軽 |  |  |  |  |  |  |[なし]|[終了]
大宮 |塗装式 |  |  |[なし]|軽塗装式|  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
熊谷 |塗装式 |  |  |[なし]|二輪軽 |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
春日部 |塗装式 |  |  |[なし]|軽塗装式|  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
越谷 |塗装式 |  |  |  |軽塗装式|  |  |  |  |  |
所沢 |  |  |  |[なし]|軽塗装式|  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |
  |  |  |  |[なし]|小型二輪|  |  |  |[なし]|  |
群  |  |  |  |  |塗装式 |  |  |  |  |[なし]|
群馬 |塗装式 |  |  |[なし]|  |  |  |字光式 |[なし]|軽字光 |東−1(11わ)、東−5(33る、57の)
  |  |  |  |[なし]|小型二輪|  |  |  |[なし]|  |
  |  |  |  |[なし]|二輪軽 |  |  |  |[なし]|  |
千葉 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |裏面は白色塗装(普通車)
成田 |  |  |  |[なし]|  |塗装式 |  |  |[なし]|  |裏面は白色塗装(普通車)
習志野 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |裏面は白色塗装(普通車)、三桁移行直後は白色塗装なし
袖ヶ浦 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |裏面は白色塗装(普通車)、三桁移行直後は白色塗装なし
松戸 |  |  |  |  |  |100あ|  |  |  |  |裏面は銀色塗装
野田 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |裏面は白色塗装(普通車)
柏  |  |  |  |[なし]|  |塗装式 |  |字光式 |[なし]|  |裏面は白色塗装(普通車)
茨  |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|  |[なし]|[なし]|[終了]
水戸 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |
土浦 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |
つくば |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|  |
宇都宮 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |[なし]|軽字光 |
とちぎ |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |[なし]|軽字光 |
山梨 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|軽字光 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
北陸信越|斤−1 |斤−2 |斤−3 |斤−4 |斤−5 |斤−6 |斤−7 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新潟 |塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|[なし]|軽字光 |旧:新潟
長岡 |塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |[なし]|[なし]|軽字光 |旧:新潟
長野 |[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|[なし]|軽字光 |旧:新潟
松本 |[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|[なし]|軽字光 |旧:新潟
山形 |[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |[なし]|[なし]|[なし]|旧:新潟、現:東北
庄内 |[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |[なし]|[なし]|[なし]|旧:新潟、現:東北
秋田 |[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |[なし]|[なし]|  |旧:新潟、現:東北
石川 |  |小型二輪|  |  |塗装式 |  |  |旧:中部、現:北陸信越
富山 |  |小型二輪|  |  |塗装式 |  |  |旧:中部、現:北陸信越
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中部 |名−A |名−AT|名−C |名−D |名−H |名−KM|名−KN|名−T |名−W |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
名古屋 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式※|塗装式 |字光式 |※3・4・5・7
  |  |  |  |  |  |  |  | ※除 |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |小型二輪|  |
尾張小牧|[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式※|塗装式 |字光式 |※3・4・5・7
  |  |  |  |  |  |  |  | ※除 |  |
  |  |  |  |  |  |  |  |小型二輪|  |
  |  |  |  |  |  |  |  |軽中板 |  |
豊田 |  |  |  |  |  |  |  |塗装式 |字光式 |
三河 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式※|塗装式 |字光式 |※33・44初期、55・56
  |  |  |  |  |  |  |  | ※除 |  |
豊橋 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |塗装式※|字光式 |※分類番号3桁の途中でTからKNに変更
三重 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |
  |  |  |  |  |  |小型二輪|  |  |  |
  |  |  |  |  |  |臨時 |  |  |  |
鈴鹿 |  |  |  |  |  |塗装式 |  |  |  |
静岡 |[なし]|軽字光 |小型二輪|軽除く |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |
  |  |  |二輪軽 |  |  |  |  |  |  |
沼津 |[なし]|軽字光 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |
浜松 |[なし]|軽字光 |[なし]|軽除く |[なし]|[なし]|[なし]|軽中板 |字光式 |
  |  |  |  |  |  |  |  |二輪軽 |  |
岐阜 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|塗装式 |塗装式※|[なし]|[なし]|字光式 |※5・7
  |  |  |  |  | ※除 |  |  |  |  |
飛騨 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |
福井 |[なし]|軽字光 |[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |
石川 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|小型二輪|[なし]|[なし]|字光式 |現:北陸信越
富山 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |現:北陸信越
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
近畿 |大−1 |大−2 |大−3 |大−4 |大−5 |大−6 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大阪 |塗装式 |[なし]|軽51か|[なし]|  |軽字光 |
なにわ |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|  |軽字光 |
和泉 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |軽字光 |
京都 |[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|  |軽字光 |
神戸 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|  |軽字光 |
姫路 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|  |軽字光 |
奈良 |[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |  |軽字光 |
滋賀 |[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|  |軽字光 |
和歌山 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|  |軽字光 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
中国 |広−1 |広−2 |広−3 |広−4 |広−5 |広−6 |広−7 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広島 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |軽字光 |
福山 |塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |軽字光 |
鳥取 |[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |軽字光 |
島根 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |軽字光 |
岡山 |塗装式※|[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|字光式 |軽字光 |※46な、88す
  |  |  |  | ※除 |  |  |  |
  |軽中板 |  |  |  |  |  |  |
  |軽小板 |  |  |  |  |  |  |
  |小型二輪|  |  |  |  |  |  |
  |二輪軽 |  |  |  |  |  |  |
山口 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |  |軽字光 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
四国 |四−1 |四−2 |四−3 |四−4 |四−5 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香川 |塗装式 |[なし]|[なし]|  |字光式 |
徳島 |[なし]|塗装式 |[なし]|塗装式※|  |※57ひ
  |  | ※除 |  |  |  |
愛媛 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|  |
高知 |[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
九州 |九−1 |九−2 |九−3 |九−4 |九−5 |九−6 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福岡 |塗装式※|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |※1・4・6?ナンバー、ただし二桁以降
  |  | ※除 |  |  |  |  |
北九州 |塗装式※|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |※1・4・6?ナンバー、ただし二桁以降
  |  | ※除 |  |  |  |  |
久留米 |塗装式※|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |※1・4・6?ナンバー、ただし二桁以降
  |  | ※除 |  |  |  |  |
筑豊 |塗装式※|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |※1・4・6?ナンバー、ただし二桁以降
  |  | ※除 |  |  |  |  |
長崎 |塗装式※|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |※事業用、軽
  |  |  | ※除 |  |  |  |
【厳原】|塗装式 |[なし]|※一部 |[なし]|[なし]|字光式 |※11を(大板)
  | ※除 |  |  |  |  |  |
佐世保 |[なし]|塗装式※|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |※小型車
  |  |  | ※除 |  |  |  |
大分 |[なし]|[なし]|[なし]|[なし]|塗装式 |字光式 |
佐賀 |塗装式※|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |※軽 
  |  |  | ※除 |  |  |  |
熊本 |塗装式※|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |※軽、二輪軽
  |  |  | ※除 |  |  |  |
宮崎 |[なし]|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|字光式 |
鹿児島 |塗装式 |[なし]|塗装式※|[なし]|[なし]|字光式 |※1998年5月まで(軽除く)
【奄美】|[なし]|塗装式 |[なし]|[なし]|[なし]|字光式 |
−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖縄 |沖−1 |沖−2 |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖縄 |塗装式 |字光式 |
【宮古】|塗装式 |  |
【八重山|  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−