HOME掲示板目次旧一桁】(1955.3.28〜1962.8.15)
旧1旧2旧3旧4旧5旧6旧7旧8旧9旧0

旧一桁2ナンバー(普通乗合)(2023年1月7日更新)

平仮名確認済み

平仮名・英字のみ記載

地名  事業用|自家用|官公署|貸渡用|注釈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  2あい |は |  |  |
函  2あい |  |  |  |
室  2あい |  |  |  |   
  2こ |  |  |  |注1
帯  2あ |  |  |  |
  2こ |  |  |  |注1
釧  2あ |  |  |  |
北  2あ |  |  |  |
旭  2あ |  |た |  |
  2こ |  |  |  |注1
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮  2あ |す |た |  |
福島 2あ |  |た |  |
岩  2あ |  |  |  |
青  2あ |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新  2あ |す |  |  |
長  2あか |  |  |  |
  2こ |  |  |  |注1
山形 2あ |  |  |  |
秋  2あ |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
無  2あ |す |た |  |注2
@足立 2え |は |て |  |注3
@練馬 2こ |ろ |  |  |注4
@四谷一2き |  |  |  |注5
品  2あ |  |  |  |注6
足    |  |  |  |注6
練    |  |  |  |注6
多    |  |  |  |注7
神  2あ |す |  |  |
埼  2あ |  |た |  |
群  2あ |  |  |  |
千  2あ |  |た |  |
茨  2あ |  |  |  |
栃  2あ |  |  |  |
山梨  い |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  2あ |す |た |  |
三  2あ |す |  |  |
静  2あ |  |  |  |
岐  2あ |す |た |  |
福井 2あ |  |た |  |
石  2あ |す |  |  |
富  2あ |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  2あ |す |た |  |
京  2あ |す |た |  |
兵  2あ |す |  |  |
奈  2あ |  |た |  |
滋  2あ |  |  |  |
和  2いを |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  2あ |す |  |  |
  2こ |  |  |  |注1
鳥  2あ |  |  |  |
嶋  2あ |す |  |  |
岡  2あ |  |た |  |
  2こ |  |  |  |注1
山  2あ |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香  2あ |す |  |  |
徳  2あ |  |  |  |
愛媛 2あ |  |  |  |
高  2あ |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福  2あい |す |  |  |
長崎 2あい |  |  |  |
大分 2あ |  |  |  |
佐  2あ |  |  |  |
熊  2あ |す |た |  |
  2こ |  |  |  |注1
宮崎 2あ |  |た |  |
鹿  2あ |  |た |  |
@大島 2こ |  |  |  |注8
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−