HOME掲示板目次旧一桁】(1955.3.28〜1962.8.15)
旧1旧2旧3旧4旧5旧6旧7旧8旧9旧0

旧一桁2ナンバー(普通乗合)(2019年5月6日更新)

平仮名確認済み一連指定番号

地名  事業用  |一般自家用   |官公署|貸渡用|備考
   会社 |国鉄 |      | 用|  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  あい   |は     |  |  |
函  あい   |      |  |  |
室  あい   |      |  |  |   
帶  あ |こ |      |  |  |
釧  あ   |      |  |  |
北  あ   |      |  |  |
旭  あ |こ |      |た |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮  あ   |す     |た |  |
福島  あ   |      |た |  |
岩  あ   |      |  |  |
青  あ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新  あ   |      |  |  |
長  あ |こ |      |  |  |
山形  あ   |      |  |  |
秋  あ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
なし     |      |  |  |〜1962.2.14
(品川) あ   |す     |  |  |
(足立) え   |      |  |  |
(四谷一)こ   |      |  |  |
(四谷二)    |      |  |  |外国人用
(不明) き   |はろ     |たて |  |
品  あ   |      |  |  |1962.2.15〜
足      |      |  |  |1962.2.15〜
練      |      |  |  |1962.2.15〜
多      |      |  |  |1962.2.15〜
神  あ   |す     |  |  |
埼  あ   |      |た |  |
群  あ   |      |  |  |
千  あ   |      |  |  |
茨  あ   |      |  |  |
栃  あ   |      |  |  |
山梨  い   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  あ   |す     |た |  |
三  あ   |す     |  |  |
静  あ   |      |  |  |
岐  あ   |す     |た |  |
福井  あ   |      |た |  |
石  あ   |す     |  |  |
富  あ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  あ   |す     |た |  |
京  あ   |す     |た |  |
兵  あ   |      |  |  |
奈  あ   |      |た |  |
滋  あ   |      |  |  |
和  いを   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  あ |こ |す     |  |  |
鳥  あ   |      |  |  |
嶋  あ   |す     |  |  |
岡  あ |こ |      |た |  |
山  あ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香  あ   |す     |  |  |
徳  あ   |      |  |  |
愛媛  あ   |      |  |  |
高  あ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福  あい   |      |  |  |
長崎  あい   |      |  |  |
大分  あ   |      |  |  |
佐  あ   |      |  |  |
熊  あ |こ |      |た |  |
宮崎  あ   |      |た |  |
鹿  あ   |      |  |  |
(大島) こ   |      |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖      |      |  |  |