HOME掲示板目次旧一桁】(1955.3.28〜1962.8.15)
旧1旧2旧3旧4旧5旧6旧7旧8旧9旧0

旧一桁8ナンバー(特種用途)(2019年5月5日更新)

平仮名確認済み一連指定番号

地名 事業用  |一般自家用 |官公署用 |貸渡用  |備考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  あ   |は   |た   |   |
     |    |た5001〜|   |枚もの
函  あ   |    |た   |   |
室     |    |   |   |   
帶     |は   |   |   |
釧     |は   |た   |   |
北     |    |た   |   |
旭     |は   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮     |す   |た   |   |
福島 あ   |す   |た   |   |
岩     |す   |た   |   |
青     |    |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新     |す   |た   |   |
長  あ   |    |た   |   |
山形    |す   |た   |   |
秋     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
なし    |む   |   |   |〜1962.2.14
(品川)   |す   |た   |   |
(足立)え   |は   |   |   |
(四谷一)   |    |   |   |
(四谷二)こ  |    |   |   |外国人用
(不明)あき  |せ   |てと  |   |
品     |す   |ち   |   |1962.2.15〜
足     |    |   |   |1962.2.15〜
練     |    |   |   |1962.2.15〜
多     |    |た   |   |1962.2.15〜
神     |すぬ   |た   |   |
埼  あ   |    |た   |   |
群     |す   |た   |   |
千  あ   |す   |た   |   |
茨     |    |た   |   |
栃  あ   |    |た   |   |
山梨    |は   |て   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  あ   |す   |た   |   |
  あ5001〜|す5001〜 |た5001〜|   |枚もの
三     |す   |た   |   |
静     |す   |た   |   |
岐     |    |た   |   |
福井    |    |た   |   |
石     |す   |た   |   |
富     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  あ   |すれ   |た   |   |
     |    |た7001〜|   |枚もの
京  あ   |す   |た   |   |
兵     |す   |た   |   |
奈     |す   |た   |   |
滋  あ   |    |た   |   |
和     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  あ8000〜|す8000〜 |た   |れ   |
  あ5001〜|す5001〜 |   |   |小型車
     |す0001〜 |   |   |小型車枚もの
鳥  あ〜0050|す0151〜 |た〜0200|   |
   1001〜|    | 1001〜|   |
  あ0051〜|す0001〜 |た0201〜|   |枚もの
   006* |    |   |   |
嶋  あ0001〜|す0001〜 |た0001〜|   |
   0101〜|    |   |   | 
     |す5001〜 |た5001〜|   |枚もの
岡  あ   |す   |た   |   |
山     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香     |    |   |   |
徳     |    |た   |   |
愛媛    |    |   |   |
高     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福     |す   |た   |   |
長崎    |    |た   |   |
大分    |    |   |   |
佐     |    |   |   |
熊     |す   |た   |わ   |
宮崎    |す   |た   |   |
鹿     |す   |た   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖     |    |   |   |