HOME掲示板目次旧一桁】(1955.3.28〜1962.8.15)
旧1旧2旧3旧4旧5旧6旧7旧8旧9旧0

旧一桁9ナンバー(大型特殊)(2019年5月10日更新)

平仮名確認済み一連指定番号

地名 事業用  |一般自家用 |官公署用 |備考  
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札     |は   |た   |
函     |は   |   |
室     |   |   |
帶     |は   |   |
釧     |は   |   |
北     |は   |   |
旭     |は   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮     |   |   |
福島    |   |た   |
岩     |す   |た   |
青     |   |た   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新  あ   |   |   |
長     |   |   |
山形    |   |   |
秋     |   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
なし    |   |   |〜1962.2.14
(品川)   |   |   |
(足立)   |   |   |
(四谷一)   |   |   |
(四谷二)   |   |   |外国人用
(不明)   |ろ   |たて  |
品     |   |   |1962.2.15〜
足     |   |と   |1962.2.15〜
練     |   |   |1962.2.15〜
多     |   |   |1962.2.15〜
神     |   |た   |
埼     |   |   |
群     |す   |た   |
千     |   |   |
茨     |   |た   |
栃     |す   |   |
山梨    |   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  あ   |す   |た   |
三     |   |   |
静     |   |   |
岐     |   |   |
福井    |   |   |
石     |す   |   |
富     |   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  あ   |す   |   |
京  あ   |す   |た   |
兵     |   |   |
奈     |   |   |
滋     |   |   |
和     |   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  あ   |す   |   |
  こ   |   |   |枚もの
鳥  あ   |す   |た   |
嶋     |す   |た   |
岡     |す   |た   |
山     |   |   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香     |   |   |
徳     |   |た   |
愛媛 あ   |   |   |
高     |す   |た   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福     |   |   |
長崎    |   |   |
大分    |   |   |
佐     |   |   |
熊     |   |た   |
宮崎    |   |た   |
鹿     |   |た   |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
沖     |   |   |