HOME掲示板目次旧一桁】(1955.3.28〜1962.8.15)
旧1旧2旧3旧4旧5旧6旧7旧8旧9旧0

旧一桁3ナンバー(普通乗用)(2024年1月27日更新)

平仮名確認済み

平仮名・英字のみ記載

地名  事業用|自家用 |官公署|貸渡用|駐留軍|注釈
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
札  3  |は  |た |  |E |
函    |  |  |  |  |
室  3あ |  |  |  |  |   
帯  3  |は  |  |  |  |
釧  3  |  |た |  |  |
北  3  |ひ  |  |  |  |
旭  3あ |は  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
宮  3あ |す  |  |  |  |
福島 3あ |  |た |  |  |
岩  3あ |  |た |  |  |
青  3あ |  |  |  |E |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
新  3あ |  |た |  |  |
長  3  |す  |た |  |  |
山形 3  |  |た |  |  |
秋  3  |す  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
無  3あ |すせそな|た |  |  |注1
@足立 3え |はふ |て |  |  |注2
@練馬 3  |ろ  |  |  |  |注3
@四谷一3  |むれ |と |わ |EHY|注4
@四谷二3  |り  |  |  |  |注5
@不明 3  |め  |  |  |  |注6
品  3あ |すれ |  |  |  |注7
足  3  |れ  |  |  |  |注7
練  3  |すれ |  |  |  |注7
多  3あ |  |  |  |KY |注8
神  3あ |す  |  |わ |EY |
  3  |り  |  |  |  |注9
埼  3あい |す  |  |  |EY |
群  3  |  |た |  |  |
千  3  |す  |た |  |E |
茨    |  |  |  |  |
栃  3あ |  |  |  |  |
山梨 3  |そ  |ち |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
愛  3あ |すり |た |  |E |
  3か |  |  |  |  |注10
三  3あ |  |た |  |  |
静  3あ |す  |た |  |  |
岐  3あ |  |た |  |  |
福井 3あ |  |  |  |  |
石  3  |す  |た |  |  |
富  3  |す  |  |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
大  3いうを|すせれ |た |わ |  |
京  3あ |す  |た |  |  |
兵  3あ |す  |た |  |  |
奈  3あ |  |た |  |  |
滋  3  |  |た |  |  |
和  3  |す  |た |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
広  3あ |す  |  |わ |  |
鳥  3あ |す  |た |わ |  |
嶋  3あ |す  |た |  |  |
岡  3あ |す  |た |  |  |
山  3  |  |た |  |E |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
香  3  |す  |  |  |  |
徳    |  |  |  |  |
愛媛 3  |す  |  |  |  |
高  3あ |す  |た |  |  |
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
福  3か |す  |た |  |E |
長崎 3  |  |た |  |E |
大分 3あ |す  |  |  |  |
佐    |  |  |  |  |
熊  3あ |す  |た |  |  |
宮崎 3  |す  |た |  |  |
鹿  3あ |す  |た |  |  |
@大島   |  |  |  |  |注11
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−